Kloakmester

Kloakering

 

Skal du have udført kloakarbejde? Vi sørger for tegninger mm. samt kontakt til kommunen. Vi er autoriseret

og tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, og udfører lovpligtig kvalitetssikring. Alt spildevandskloak på

egen grund inklusive ombygning skal udføres af autoriseret firma. Så skal kloaken omforandres eller

renoveres, påtager vi os gerne opgaven. Intet er for småt!

 

Har du problemer med at aflede regnvandet? Få etableret en faskine. Dette er forholdsvis enkelt, idet man

nedgraver færdige regnvandskassetter efter tagbrønden. En faskine på 0,5 m3 afvander ca. 40 m2 tagflade,

men der bør foretages en konkret vurdering af jordbundsforhold mm. i hvert enkelt tilfælde.

 

Spildevand. Minirenseanlæg eller nedsivning? Er du blevet pålagt at etablere en forbedret rensning af dit spildevand, har vi løsningen! Det kan være et minirenseanlæg, eller tryksat nedsivningsanlæg.

 

Opstuvning af spildevand i kælderen. Få monteret en godkendt højvandslukke. Enten ved udskiftning af gulvafløb eller har du toilet i kælderen, få monteret en mekanisk højvandslukke på rørstrækning eller i brønd.

 

Rottesikring

Har du rotteproblemer? I dag ser vi mange nedslidte kloaker, hvor rotter kan gnave sig ud. Dette kan give store skader, særligt hvis det er inde i en bygning. Så har du rotteproblemer, kan vi foretage en tv-inspektion af kloaken, og dokumentere inspektionen med et billede. Dette er især relevant over for forsikringsselskabet. En prissætning og evt. reparation kan vi normalt udføre umiddelbart efter. Få evt. monteret en rottespærre. Denne kan i de fleste tilfælde monteres i en brønd. Vi er certificeret rottespærremontør.

 

Tilbygning, ombygning, bindingsværk med mere? Vi udfører alle former for murerarbejde, samt montering af porebeton multiplader.

 

 

 

Læs mere her

Vi vil efter bedste evne besvare alle spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os.

 

 

 

 

Læs mere her

Skal du bruge en tømrer eller en snedker?

Lej en medarbejder med komplet service bil. Ring og hør nærmere.

 

 

 

Læs mere her

Asfaltreparation og opkanter mm. Kontakt os. Vi udfører et professionelt stykke arbejde til en fornuftig pris.

 

Riste og dæksler? Defekte, itu kørte eller skæve!! Dem skifter vi.

 

Læs mere her